Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 70 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Quàng Văn Chủ- Trộm cắp tài sản TAND H. Thuận Châu 06/08/2019 08:00
2 Tòng Văn Hiệp- Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Thuận Châu 06/08/2019 08:00
3 Lường Thị Kim- Lò Văn Thơm_ Xin y hôn TAND H. Thuận Châu 30/07/2019 14:00
4 Lò Văn Quỳnh- Mua bán trái phép chất ma túy TAND H. Thuận Châu 29/07/2019 14:41
5 Lò Thị Hà - Lò Văn Chính_ Xin ly hôn TAND H. Thuận Châu 26/07/2019 14:00
6 Quàng Văn Thiên - Điều 115 BLHS TAND Tỉnh Sơn La 29/01/2019 14:00
7 Lường Văn Tiếp - Điều 260 BLHS TAND Tỉnh Sơn La 29/01/2019 14:00
cdscv