Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 01/2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01/2019

1. Lãnh đạo tiếp công dân

- Thứ 5 (03/01/2019): Đ/c Nguyễn Hồng Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

- Thứ 5 (10/01/2019): Đ/c Quản Hữu Chiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

- Thứ 5 (17/01/2019): Đ/c Vì Thị Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

- Thứ 5 (24/01/2019): Đ/c Nguyễn Hồng Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

- Thứ 5 (31/01/2019): Đ/c Quản Hữu Chiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

2. Thường trực tiếp công dân

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tháng.

- Bộ phận thường trực tiếp công dân: Tổ Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh.


cdscv