Skip to main content

Lịch công tác tháng 01/2019 của đ/c Chánh án

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHÁNH ÁN THÁNG 01/2019

- 09/01: Hội nghị giao ban CCTP năm 2018 (08h). Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tháng 01/2019 của TANDTC (08h).

- 10/01:  Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tháng 01/2019 của TAND tỉnh (08h).

- 13/01: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của TANDCC tại Hà Nội

- 14-15/01: Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của TANDTC

+ Tại Hà Nội: Đ/c Chánh án và đ/c Trưởng phòng TCCB.

+ Tại các đơn vị Tòa án: Toàn thể công chức, người lao động.

- 21/01: Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của TAND tỉnh Sơn La

+ Sáng: Rút kinh nghiệm công tác Tòa án năm 2018.

+ Chiều: Triển khai công tác năm 2019; công tác thi đua khen thưởng

- 23/01: Hội nghị công chức, người lao động năm 2019

- 24/01: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh (15h).

- 28/01-01/02  : Đ/c Chánh án đi tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Tòa án qua các thời kỳ.


cdscv