Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND huyện Mộc Châu

Image
Trần Thị Hiến
Năm sinh: 1965
Quê quán:Chánh án TAND huyện Quỳnh Nhai

Image
Tráng A Tếnh
Năm sinh: 1974
Quê quán:Chánh án TAND huyện Bắc Yên

Image
Thái Văn Tùng
Năm sinh: 1966
Quê quán:Chánh án TAND huyện Sông Mã

Image
Phạm Bá Toàn
Năm sinh: 1970
Quê quán:Chánh án TAND huyện Phù Yên

Image
Cầm Xuân Thủy
Năm sinh: 1977
Quê quán:Chánh án TAND huyện Mai Sơn

Image
Bùi Thị Kiều Anh
Năm sinh: 1969
Quê quán:Chánh án TAND huyện Yên Châu

Image
Lương Long Bình
Năm sinh: 1980
Quê quán:Chánh án TAND huyện Mường La

Image
Quàng Văn Thủy
Năm sinh: 1972
Quê quán:cdscv