Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

img

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

image

a) Ủy ban Thẩm phán.

b) Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính.

c) Bộ máy giúp việc (Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án)

ỦY BAN THẲM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

1. Cơ cấu: gồm Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa Dân sự, Chánh tòa Hình sự, Chánh tòa Dân sự.

Phiên họp ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh do Chánh án chủ trì.

2. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Thảo luận về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân tỉnh.

b) Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử.

d) Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đc thẩm, tái thẩm theo yêu cầu của Chánh án.

TÒA CHUYÊNTRÁCH

Các Tòa chuyên trách có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

2. Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

BỘ MÁY GIÚP VIỆC

1. Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh gồm có Văn phòng Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh.

img


cdscv